Over Signaal

Stichting Signaal is opgericht door mw. mr. C.M. Suurmeijer (https://www.oorsprongadvocaten.nl) en mw. mr. M.R. Koppe (https://advocatenkantoorsolutio.nl/) met als doel om vanuit de advocatuur gezamenlijk kabaal te maken richting politiek en media daar waar individuele advocaten zien dat de grondbeginselen van de rechtstaat met voeten getreden worden door de overheid en de rechtspraak burgers hiertegen geen bescherming biedt.

Signaal is een meldpunt waar advocaten vanuit verschillende rechtsgebieden, schendingen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de overheid kunnen doorgeven, evenals uitspraken vanuit de rechterlijke macht waaruit blijkt dat deze beginselen niet (juist) getoetst zijn.

Doordat op laagdrempelige wijze meldingen gedaan worden, kan Signaal deze categoriseren en bundelen om ze vervolgens bij de juiste personen onder de aandacht brengen zowel bij de instanties zelf als bij de politiek en de media. Ook kan Signaal een bijdrage leveren door het voeden van bestaande lobby activiteiten vanuit de advocatuur, zoals door de NOVA en de verschillende specialisatieverenigingen van de advocatuur. Daarnaast zal Signaal jaarlijks een rapport uitbrengen waarmee de gesignaleerde schendingen onder de aandacht gebracht worden van alle betrokken stakeholders.

Signaal is opgericht naar aanleiding van de belastingtoeslagenaffaire, waarbij de rechten van tienduizenden ouders in Nederland met voeten getreden zijn door onterechte fraudeverdenkingen door de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag. Deze affaire heeft duidelijk gemaakt dat de uitvoerende macht, de wetgevende macht, maar ook de rechterlijke macht steken hebben laten vallen bij hun functie om burgers te beschermen tegen de almacht en willekeur van de overheid.

Duizenden gezinnen zijn meer dan een decennium lang vertrapt door de overheid zonder dat de  uitvoerende macht, de wetgevende macht, de rechtsprekende macht en de media er iets tegen deden.

Pas nadat een advocaat in 2017 de kat de bel aanbond en de politiek en de media inschakelde, ontstond er langzaamaan beweging en zagen rechters ook dat ze de overheid moesten stoppen.

Door als advocaten samen te werken en schendingen van de grondbeginselen van de rechtstaat die uit onze individuele zaken naar voren komen publiekelijk aan te kaarten, pakken wij onze cruciale rol op als bewaker van de rechtstaat.