Als advocaten bij de behandeling van zaken schendingen van beginselen van behoorlijk bestuur zien bij overheidsinstanties, ontbreekt het vaak aan tijd en middelen om verdere actie te ondernemen los van de rechtsbijstand aan cliënten.

Door middel van dit meldpunt kunnen advocaten op een laagdrempelige wijze, zonder dat het veel tijd kost, hiertegen ageren door een melding te maken. Signaal zal de meldingen categoriseren, bundelen en onder de aandacht brengen bij politiek en media. Ook kan Signaal bestaande lobbyactiviteiten door de NOVA en specialisatieverenigingen voeden. Jaarlijks zullen de meldingen gepubliceerd en gerapporteerd worden aan de stakeholders.

De meldingen dienen – uiteraard geanonimiseerd – aangeleverd te worden via het formulier dat u via de site kunt invullen of kunt downloaden en per e-mail kunt toezenden aan: info@signaal.nl

Alle meldingen worden beveiligd bewaard in Basenet.
Acties en publicaties worden teruggekoppeld.

Beschrijf de casus in maximaal 400 woorden. Indien we meer informatie nodig hebben dan zullen we – indien u hiertegen geen bezwaar maakt – contact opnemen.